85 jaar historie. En nog veel meer toekomst

We zijn er trots op, op de bekende naam die we in 85 jaar als Sosef Schilders hebben opgebouwd. Als Westlands familiebedrijf zijn we al vier generaties verder. En als familiebedrijf denken we ook graag aan volgende generaties. Daarom hebben we onder leiding van Corno Sosef de omslag gemaakt naar een duurzame bedrijfsvoering. Met de ambitie om binnen enkele jaren uit te groeien tot het duurzaamste schildersbedrijf van zuidwest-Nederland. 

Duurzaam vastgoedonderhoud. Hoe doen we dat? 

Duurzaamheid heeft veel facetten. Als bedrijf met ruim 20 medewerkers zijn we slagvaardig, maar ook realistisch. De transitie naar een milieuvriendelijk schildersbedrijf kunnen we niet van vandaag op morgen maken. Daarom hebben we een transitie-agenda opgesteld met maatregelen die we in de komende jaren gerealiseerd willen zien. 

Medewerkers trainen 

Schilderen is mensenwerk. Daarom trainen en instrueren we onze medewerkers richting een milieuvriendelijke wijze van werken. Van materialen tot werkwijze. 

Duurzame energievoorziening 

De installatie van zonnepanelen draagt ertoe bij dat onze CO2-footprint fors omlaag gaat. Daar gaan we met de investering in twee elektrische bedrijfswagens nog verder in. Door ons werkgebied te beperken tot zuidwest-Nederland beperken we bovendien het aantal transportkilometers richting het werk. 

Afval scheiden 

Afval wordt bij de bron gescheiden. Niet alleen in onze bedrijfslocatie in Honselersdijk, in de eigen milieustraat, maar ook op locatie waar onze medewerkers aan het werk zijn. 

Toeleveranciers selecteren 

We geven de voorkeur aan toeleveranciers die onze wijze van werken ondersteunen. Daarom hanteren we een stringent beleid bij de keuze voor de bedrijven waarmee we werken. 

Impact materialen en verf minimaliseren 

Voor nagenoeg alle materialen en verf is er tegenwoordig een goed milieuvriendelijk alternatief. In overleg met onze opdrachtgevers bepalen we waar voor u de focus op ligt.  

Met de invoering van die maatregelen zetten we al een grote stap. Maar omdat de ontwikkelingen niet stil staan, staat Sosef Schilders ook niet stil. De komende jaren bewegen we mee met de progressie die duurzaamheid nog altijd maakt. Daar zijn we als 85-jarige ambitieus en flexibel genoeg voor.